Zásady ochrany osobních údajů

1. obsah webu Use

Key-Components.com

Web si vyhrazuje právo interpretovat obsah této stránky a obsah této stránky pouze pro vaše osobní použití. Obsah obsažený v autorských právech a jiných vlastnických oznámeních, byste měli být respektováni a kopie musí být zachována. Pokud je obsah webu bez správné prohlášení, neznamená, že web nemá práva, neznamená, že web nepožaduje práva, a pro legitimní použití byste měli respektovat zásadu dobré víry a legitimní zájmy obsahu. Nesmíte žádným způsobem upravovat, kopírovat, veřejně zobrazovat, publikovat nebo distribuovat takové materiály nebo je jinak používat k jakýmkoli veřejným nebo komerčním účelům. Zakázat jakýkoli z těchto materiálů pro jakýkoli jiný web nebo jiné tiskové médium nebo síťové počítačové prostředí. Obsah na webu a upravit podobu právní ochrany podle autorského zákona,jakékoli neoprávněné použití může představovat autorská práva, ochranné známky a další zákonná práva. Pokud nepřijmete nebo neporušíte tyto podmínky, vaše oprávnění k používání stránek bude automaticky ukončeno a musíte okamžitě zničit všechny stažené nebo tištěné materiály.

 

2.Informace o šíření informací

Dostupnost obsahu na tomto webu bez jakékoli formy záruky. Nezaručuje absolutní přesnost a úplnost. Místo v produktech, technologiích, programech, ceně a alokaci se může změnit bez předchozího upozornění. Může dojít k vypršení platnosti obsahu stránek, Key-Components.com.Žádný závazek aktualizovat je. Pravidelné zveřejňování informací může být ve vaší místní stále nemůže získat produkt, proces nebo službu, můžete požádat o obchodní kontakty a distributora Key-Components.com.

 

3.Uživatelské příspěvky

Kromě ustanovení o ochraně osobních údajů, kromě těch, která odesíláte nebo zveřejňujete na web jakýkoli materiál, nebo kontaktní informace (dále společně označované jako informace), budou považovány za nedůvěrné a nechráněné. Vaše použití těchto stránek nebude porušovat zákony, předpisy a veřejnou morálku, neposílat poštou ani z ní, ani neposílat žádné nezákonné, výhružné, urážlivé, hanlivé, pomlouvačné, obscénní, pornografické nebo jiné nezákonné materiály.Jestli lidé mají informační obsah a vliv, existují důkazy o varování nebo námitce na tyto stránky. klidně smažte zprávu nebo neomezené pozastavení informací webového prohlížeče, aniž byste museli získat předchozí souhlas, žádnou povinnost zveřejnit oznámení, situace je vážná, může být tento web odebrán uživateli.

 

4.Uživatelé si vyměňují obsah

Key-Components.com Žijte, abyste mohli sledovat nebo kontrolovat uživatele a odesílat nebo odesílat zprávy nebo komunikovat výhradně s ostatními informacemi v jakékoli oblasti odpovědnosti, mimo jiné včetně chatovacích místností, fór Key-Components.com nebo jiných uživatelských fór. a jakákoli výměna obsahu.Key-Components.com Za obsah jakékoli takové výměny nepřebírá žádnou odpovědnost, bez ohledu na to, zda způsobují pomlouvání, soukromí, obscénnost nebo jiné problémy. smazat se považuje za urážlivé, pomlouvačné, obscénní nebo jinak nevhodné obsahové právo na informace.

 

5.site stáhnout software k použití

Pokud si stáhnete software z používání softwaru, abyste dosáhli souladu s licenční smlouvou na software, abyste přinesli všechny licenční podmínky softwaru. Když si přečtete a přijmete licenční smlouvu na software dříve, než ustanovení nebudou moci software stáhnout nebo nainstalovat.

 

6. Odkazy na webové stránky třetích stran

Odkazy na stránky na webové stránky třetích stran pouze pro vaše pohodlí. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte web.Key-Components.com Nekontrolovali žádné weby třetích stran, tyto weby a jejich obsah nekontrolují, bez odpovědnosti .Pokud se rozhodnete pro přístup k jakýmkoli odkazům na stránky třetích stran, jejich možné důsledky a rizika, která nese vaše vlastní.

 

7.Limitace odpovědnosti

Key-Components.com A její dodavatelé nebo uvedená třetí strana neodpovídají za žádné škody (včetně, ale nikoli výhradně, ušlých zisků, ztracených dat nebo přerušení podnikání způsobených poškozením), ať už je taková škoda způsobena náležitým použitím nebo nemůže použít Webové stránky a odkazy na webové stránky na jakékoli webové stránky nebo jakékoli informace obsažené na těchto stránkách způsobily, a bez ohledu na to, zda mají tuto smlouvu, delikt nebo jakýkoli jiný právní základ předem a toto bylo takové poškození, může dojít k radu. Pokud používáte tento web v důsledku informací nebo údajů nezbytných pro údržbu, opravy nebo opravy zařízení byste si měli být vědomi toho, že sami nese veškeré náklady, které z toho vyplývají.Key-Components.com V případě následujících situací bez odpovědnosti: předání informací prostřednictvím poskytovatel síťových služeb (Key-Components.com.A jeho pověřená osoba) jiná než iniciovaná; přenos, směrování, konektivita a ukládání informací je zajištěno nezbytným automatickým technickým procesem, výběrem poskytovatele služeb informační sítě, kromě dalších požadavků na automatickou odezvu si poskytovatel síťových služeb nevybere tito poskytovatelé a příjemci informací; systém poskytovatelů síťových služeb nebo síťový zprostředkovatel nebo dočasné uložení informační kopie formuláře za normálních okolností neobdržela jiná osoba než zamýšlený příjemce vyhrazený čas ne více než zamýšlený příjemce k poskytnutí přístupu k informacím přenos, směrování nebo připojením k přiměřené době, prostřednictvím systému nebo sítě přenos informačního obsahu neporušený.konektivita a úložiště je zajištěno nezbytným automatickým technickým procesem, výběrem poskytovatele služeb informační sítě, kromě dalších požadavků na automatickou odezvu poskytovatel síťových služeb nevybere tyto poskytovatele a příjemce informací, systém poskytovatelů síťových služeb nebo zprostředkovatele sítě nebo dočasný uložení informační kopie formuláře za běžných okolností neobdržela jiná osoba než zamýšlený příjemce vyhrazený čas, který není delší než zamýšlený příjemce k zajištění přístupu k přenosu informací, směrování nebo připojením k přiměřené době, prostřednictvím systému nebo síťový přenos informačního obsahu neporušený.konektivita a úložiště je zajištěno nezbytným automatickým technickým procesem, výběrem poskytovatele služeb informační sítě, kromě dalších požadavků na automatickou odezvu poskytovatel síťových služeb nevybere tyto poskytovatele a příjemce informací, systém poskytovatelů síťových služeb nebo zprostředkovatele sítě nebo dočasný uložení informační kopie formuláře za běžných okolností neobdržela jiná osoba než zamýšlený příjemce vyhrazený čas, který není delší než zamýšlený příjemce k zajištění přístupu k přenosu informací, směrování nebo připojením k přiměřené době, prostřednictvím systému nebo síťový přenos informačního obsahu neporušený.kromě dalších požadavků na automatickou reakci poskytovatel síťových služeb nevybere tyto poskytovatele informací a příjemce; systém poskytovatelů síťových služeb nebo síťový zprostředkovatel nebo dočasné uložení kopie informací o formuláři za normálních okolností ne jiná osoba, než je zamýšlená příjemce obdržel rezervovaný čas ne delší než zamýšlený příjemce k zajištění přístupu k přenosu informací, směrování nebo připojením k přiměřené době, prostřednictvím systému nebo síťového přenosu informačního obsahu neporušený.kromě dalších požadavků na automatickou reakci poskytovatel síťových služeb nevybere tyto poskytovatele informací a příjemce; systém poskytovatelů síťových služeb nebo síťový zprostředkovatel nebo dočasné uložení kopie informací o formuláři za normálních okolností ne jiná osoba, než je zamýšlená příjemce obdržel rezervovaný čas ne delší než zamýšlený příjemce k zajištění přístupu k přenosu informací, směrování nebo připojením k přiměřené době, prostřednictvím systému nebo síťového přenosu informačního obsahu neporušený.ne jiná osoba než zamýšlený příjemce neobdržel vyhrazený čas déle než zamýšlený příjemce k zajištění přístupu k přenosu informací, směrování nebo připojením k přiměřené době, prostřednictvím systému nebo síťového přenosu informačního obsahu neporušený.ne jiná osoba než zamýšlený příjemce neobdržel vyhrazený čas déle než zamýšlený příjemce k zajištění přístupu k přenosu informací, směrování nebo připojením k přiměřené době, prostřednictvím systému nebo síťového přenosu informačního obsahu neporušený.

 

8. Obecné zásady

Key-Components.com Tyto podmínky může kdykoli změnit. Měli byste navštívit tuto stránku, abyste porozuměli současným podmínkám, protože tyto podmínky jsou úzce spojeny s vámi. Některá ustanovení těchto podmínek mohou být na některých stránkách výslovně označenými právními upozorněními nebo podmínkami. vyměněn.